Witam

znak IP 1431.8.2020

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. zgodnie z
poleceniem Wojewody Lubelskiego zostały przekazane.

Z poważaniem

Zbigniew Marciniak

W dniu 27.04.2020 o 10:41, sprawa-23693@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list