W odpowiedzi na wniosek uzupełniający informuję, że Poczta Polska do 9 maja 2020r. nie uzupełniła braków formalnych wniosku.

Z poważaniem

Anna Orzechowska
Sekretarz Gminy Lipka

Urząd Gminy w Lipce
ul. Kościuszki 28
77-420 Lipka
tel. 67 266 50 41 w. 14
………………………………………
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lipka. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Urzędu Gminy www.gminalipka.pl. W przypadku pytań można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: biuro@iodopila.pl

Pobierz list