SUG.1431.5.2020.BK

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
iż _część_ danych osobowych zawartych w spisie wyborców w części A
wskazanej w art. 26 §6 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku –
Kodeks wyborczy (Dz.U. 2019 poz. 684) – imię, nazwisko, adres wyborcy
jako dane niezbędne do nadania przesyłki pocztowej - zostały
przygotowane *w zaszyfrowanym pliku*, który został przekazany
operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
- Prawo pocztowe w dniu 28 kwietnia 2020 roku.

_Przekazywane dane zostały zaszyfrowane_, a hasło do odszyfrowania miało
zostać przekazane po wystąpieniu o nie osób upoważnionych.

Z uwagi na fakt, iż głosowanie zarządzone na dzień 10 maja 2020 roku nie
może się odbyć, hasło do odszyfrowania danych nie zostało przekazane,
zaś Poczta Polska została zobowiązana do niezwłocznego usunięcia
zaszyfrowanego pliku oraz usunięcia wszelkich jego kopii, o ile takie
zostały sporządzone.

*Reasumując, Poczta Polska nie posiada danych osobowych wyborców z
terenu gminy Góra Kalwaria pochodzących ze spisu wyborców.*

--

*Beata Kisiel*

Sekretarz Gminy Góra Kalwaria

tel.: 22 727 95 04