Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11 maja
2020 r. informuję , że Wójt Gminy Korczyna *nie udostępnił danych wyborców
*Poczcie Polskiej przed dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 r. ( tj. przed 9 maja 2020
r.)

Z poważaniem

Wioletta Prajzner
Sekretarz Gminy Korczyna