W odpowiedzi na wniosek o informację  publiczną z dnia 13 maja 2020 roku
w sprawie danych wyborców, Urząd Gminy Tuplice informuje, że przed
wejściem w życie ustawy  o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
do dnia 9 maja 2020 roku tut. urząd nie przekazał danych wyborców
Poczcie Polskiej S.A .

Z poważaniem

Alicja Gabinet - kierownik USC

Pobierz list