W załączeniu przesyłam informację publiczną.

Tomasz Ferens
Kierownik Wydziału
Społeczno-Administracyjnego
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
Tel.757712552 wew.35
{{ email }}

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

scan 13.05.20

Załączniki