Dzień dobry !

Burmistrz Miasta Człuchównie przekazał Poczcie Polskiej S.A. danych
wyborców przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o
szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.,

Pozdrawiam M.Pazda

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną
Data: Thu, 14 May 2020 08:54:29 +0200
Nadawca: Sekretariat UM <sekretariat@czluchow.eu>
Adresat: Maria Pazda <sekretarz@czluchow.eu>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Return-Path:
<el.139a9960d4fd79dc5b58452bbb7f1a1b.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>

Delivered-To: sekretariat@czluchow.eu
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by
mail.cmsphere.com.pl (Postfix) with ESMTP id 502D41A029C for
<sekretariat@czluchow.eu>; Wed, 13 May 2020 16:50:55 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at mail.cmsphere.com.pl
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: 3.877
X-Spam-Level: ***
X-Spam-Status: No, score=3.877 tagged_above=2 required=6.31
tests=[AM.WBL=1, BAYES_00=-1.9, DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1,
DKIM_VALID_EF=-0.1, HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS=0.249,
HTML_IMAGE_ONLY_24=1.618, HTML_MESSAGE=0.001, SPF_PASS=-0.001,
T_REMOTE_IMAGE=0.01, URIBL_TLD5=3] autolearn=no autolearn_force=no
Authentication-Results: mail.cmsphere.com.pl (amavisd-new); dkim=pass
(1024-bit key) header.d=emaillabs.co
Received: from mail.cmsphere.com.pl ([127.0.0.1]) by localhost
(mail.cmsphere.com.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP
id pYvMC9PBGMpg for <sekretariat@czluchow.eu>; Wed, 13 May 2020 16:50:51
+0200 (CEST)
Received-SPF: Pass (sender SPF authorized) identity=mailfrom;
client-ip=185.243.31.151; helo=smtp2-2131.emaillabs.co;
envelope-from=el.139a9960d4fd79dc5b58452bbb7f1a1b.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co;
receiver=sekretariat@czluchow.eu
X-Greylist: from auto-whitelisted by SQLgrey-1.8.0
Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co
[185.243.31.151]) (using TLSv1.2 with cipher AECDH-AES256-SHA (256/256
bits)) (No client certificate requested) by mail.cmsphere.com.pl
(Postfix) with ESMTPS for <sekretariat@czluchow.eu>; Wed, 13 May 2020
16:50:51 +0200 (CEST)
Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151]) by
smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 49Mczt3Wywz8RvNy for
<sekretariat@czluchow.eu>; Wed, 13 May 2020 14:50:50 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
s=emaillabs; t=1589381450; bh=LJJTnXbGeMDX0Fjn5TCeNvPJqck=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=CFMJrIKFLikLyuOPVIDgDmX+RiO60oIqJP0W180M1XFzPuz+GFEu5WPs3sbnNL6KO
7vZHBtATql5tnu6zZ2Lhi6WELP09NC46s/WaO/xjWpvnIjm4dt+Fut77Yf5LQcm3qH
W9lLCtjVVXK1eyr7PXFGqBzEwSKyFr0Gt3YVKm4o=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1]) by
app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 14C2E1EA8A for
<sekretariat@czluchow.eu>; Wed, 13 May 2020 16:50:46 +0200 (CEST)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============5813660103562811546=="
MIME-Version: 1.0
Subject: Wniosek o informację publiczną

Pobierz list