Urząd Miasta i Gminy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,

znak pisma: Or.1431.6.2020 z dnia 14-05-2020 r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Załączniki

Pobierz list