W załączeniu przesyłam uzupełnienie odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia
br.

Z poważaniem

Renata Lodczyk

Biuro Rady Miejskiej w Zelowie

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku

Załączniki

Pobierz list