Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej (skan).

--
Pozdrawiam

*Marlena Gutowska*
Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu
*---*
*SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZASNYSZU*
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
NIP *761-13-33-881*, REGON *000302480*
fax: *+48 297 534 380*
centrala tel: *+48 297 534 300*
sekretariat tel: *+48 297 534 318*
www: http://szpitalprzasnysz.pl
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

*---*
/Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie
dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej
wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i
usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej
wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub
podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości
jest surowo wzbronione./
*---*
*Please consider the environment before printing this mail note. Czy
musisz drukować tą wiadomość? Lasów ubywa!*

Załączniki

Pobierz list