---------- Forwarded message ---------
Od: Biuro Rady Miejskiej Swarzędz <biurorady@swarzedz.pl>
Date: pt., 15 maj 2020 o 12:37
Subject: odpowiedź
To: <biuro@siecobywatelska.pl>
Cc: <joannakowerko@gmail.com>

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek informuję, że:
Ad. 1. Rada Miejska w Swarzędzu nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
Ad. 2. Dane do raportu przygotowują kierownicy poszczególnych wydziałów
oraz dyrektorzy jednostek. Następnie wszystkie informacje kierowane są do
koordynatora.
Ad. 3. Mieszkańcy informowani są poprzez strony internetowe gminy oraz BIP.
Ad. 4. Podczas debaty głos zabrało 5 radnych.
Ad. 5. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
Ad. 6. Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się debacie na temat raportu o
stanie gminy.
Z poważaniem

*Hanna Mełeń*Kierownik Biura Rady Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Biuro Rady Miejskiej
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
pok. 105, tel. 61 65 12 106
*biurorady@swarzedz.pl*
------------------------------------

Pobierz list