GNR.1431.22.2020.ES

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

sprawa-25365@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-25365@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Cedyni dnia 11.05.2020 r., nawiązujący do wcześniejszego wniosku z dnia 28.04.2020 r. i odpowiedzi na niego z dnia 05.05.2020 r. uprzejmie informuję, że Gmina Cedynia nie przekazała danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. przed 9 maja 2020 r.

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: http://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1058,ochrona-danych-osobowych-rodo.html.

Zgodnie z § 8. Zarządzenia nr 94/2016 Burmistrza Cedyni z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat, podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Burmistrza Cedyni ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

- - - - - - - - - - - - -

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: <mailto:cedynia@cedynia.pl> cedynia@cedynia.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cedynia - http://bip.cedynia.pl/Article/id,1058.html

Załączniki

Pobierz list