Odpowiadając na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że Urząd Miejski w Białej Piskiej nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem,

Joanna Krzemińska
Sekretarz Gminy

tel. 87 424 13 54
email: <mailto:sekretarz@bialapiska.pl> sekretarz@bialapiska.pl


Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska
tel. +48 87 424 13 50,

faks +48 87 424 13 51
e-mail: <mailto:um@bialapiska.pl> um@bialapiska.pl

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne lub kierowane tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby do której jest adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być chroniona innymi przepisami prawnymi. Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę niezwłocznie zawiadomić o tym nadawcę odpowiadając na nią oraz ją skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie lub rozpowszechnianie tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości, prosimy przesłać wersję drukowaną.

Urząd Miejski w Białej Piskiej nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających w następstwie przesłania niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, nieuprawnionego pozyskania, uszkodzenia lub zawirusowania. Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski w Białej Piskiej przetwarza dane osobowe, jako ich administrator, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

Załączniki

Pobierz list