W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję, że Wójt Gminy Kościerzyna nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Knopik

Sekretarz Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686-59-80
Kom. 601656657
Fax: 58 686-59-83
E-mail: <mailto:k.knopik@koscierzyna.pl> k.knopik@koscierzyna.pl
<http://www.koscierzyna.pl/> www.koscierzyna.pl

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kościerzyna jest Wójt Gminy Kościerzyna. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych zadań własnych i zadań zleconych. Klauzula informacyjna dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: <https://koscierzyna.bip.gov.pl/rodo/rodo.html> https://koscierzyna.bip.gov.pl/rodo/rodo.html

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- przenoszenia swoich danych
- wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Kontakt do inspektora ochrony danych: <mailto:inspektor25052018@gmail.com> inspektor25052018@gmail.com

Pobierz list