Urząd Gminy w Tarnowcu w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną
informuje, że informacje  o wyborcach przekazano Poczcie Polskiej po
otrzymaniu pisma od Wojewody Podkarpackiego w dniu 05.05.2020 r. 
Przekazanie Poczcie Polskiej żądanych danych było obowiązkiem prawnym
samorządów.

Sekretarz Gminy

Tadeusz Górczyk

*Gmina Tarnowiec*
38-204 Tarnowiec 211, woj. podkarpackie.
Strona Internetowa: www.tarnowiec.eu
E-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl
Telefon: +48 1342 555 00, +48 1342 555 01
Fax: +48 1344 240 11 Herb Gminy Tarnowiec

Pobierz list