WOP.1431.8.2020

W imieniu Gminy Słubice, informuję, że nie przekazano do Poczty Polskiej
informacji ze spisu wyborców.

z poważaniem

Katarzyna Mintus - Trojan

Sekretarz Gminy Słubice.

Pobierz list