Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
11.05.2020r., Urząd Miejski w Przecławiu informuje, iż przed 09.05.2020r.
nie przekazano danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Pozdrawiam

/-/

Joanna Betlej

Dyrektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

tel. 172276740

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - "RODO") informuję, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Urząd Miejski w Przecławiu, zwany dalej Administratorem, z
siedzibą: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, tel.: 17 58 13 119 , adres
e-mail: <mailto:urzadmiejski@przeclaw.org> urzadmiejski@przeclaw.org. Dane
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: <mailto:spiecuch@przeclaw.org>
spiecuch@przeclaw.org. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji
umów lub wcześniej udzielonej zgody. Więcej informacji na temat
przetwarzania danych można znaleźć pod adresem:
http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/

Pobierz list