W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 13 września 2016 r.

Z poważaniem
Monika Pelczar
Sekretariat Wydziału Prawnego
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Tel. 91 430 3703

Załączniki

Pobierz list