To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@makowmazowiecki.pl> o 2020-05-19 21:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-05-20 07:51

Pobierz list