Gmina Hyżne

w podpowiedzi na informację publiczną uprzejmie informuje, że przed 9
maja 2020 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych w 2020 r.,

Urząd Gminy Hyżne  nie przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej S.A

Z poważaniem

Joanna Groszek