W  odpowiedzi na informację publiczną uprzejmie informuję, że przed 9
maja 2020 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych w 2020 r.,

Urząd Gminy Hyżne  nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A

Z poważaniem

Joanna Groszek