Szanowni Państwo,

Odpowiedź na otrzymany w dniu 11.05.2020 roku wniosek odpowiedź została
wysłana w tym samym dniu, tj. 11.05.2020r. Proszę przeglądać skrzynkę
pocztową. W załączeniu przesyłam zrzut ekranu ze skrzynki pocztowej na
potwierdzenie wysyłki.

Ponawiam odpowiedź. Urząd Gminy Brzeźnica nie przekazał Poczcie Polskiej
danych ze spisów wyborców przed dniem 9 maja 2020 r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem

Barbara Klęczar
Sekretarz
Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 37

ooo Urząd Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. 33 879 20 29
fax. 33 879 20 92

www.brzeznica.pl gmina@brzeznica.pl

W dniu 20-05-2020 o 08:08, SERVER pisze:

Załączniki

Pobierz list