Odpowiadając na zapytanie o udzielenie informacji dotyczącej przekazania
danych wyborców  Poczcie Polskiej, informuję iż Gmina nie przekazała
danych  Poczcie Polskiej.

z poważaniem Karolina Fojud

z-ca Kierownika USC

Załączniki