Dzień dobry,

odpowiedź została udzielona e-mailem w dniu 29 kwietnia 2020 r. Jeżeli
wiadomość nie dotarła do Państwa prosimy o kontakt.

Z poważaniem,

Sekretariat Urzędu Gminy Mircze

W dniu 2020-05-19 o 23:25, {{ email }} pisze:
--
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy,
iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez: Gminę Mircze reprezentowaną przez Wójta Gminy Mircze siedziba:
Urząd Gminy Mircze 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 20.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną: https://ugmircze.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//OBOWIAZEK_INFORMACYJNY_-_KLIENT_URZEDU_GMINY_MIRCZE.pdf
W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych – panem Rafałem Andrzejewskim. Kontakt: {{ email }} lub tel.-504976690.
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań
w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
Dziękujemy.