Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski dwukrotnie odmówił przekazania spisów
wyborczych Poczcie Polskiej SA.

Przepraszamy za pominięcie odpowiedzi w terminie.

Pozdrawiam

Zbigniew Dolata

Sekretarz Gminy Ostrów Wielkopolski

Pobierz list