W odpowiedzi na złożony dnia 27.04.2020 za pośrednictwem poczty email
wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska Urząd Gminy Stanin udziela odpowiedzi na zadane
w treści wniosku pytanie przekazuję następujące informacje:

1. Czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.
lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych w 2020 r.
<http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328>
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328?

Odpowiedź: Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Stanin przekazał informacje
o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. dnia 28.04.2020r.

Urząd Gminy Stanin

Stanin 62

21-422 Stanin

Tel. 25 798 11-18

e-mail <mailto:stanin@stanin.pl> stanin@stanin.pl

Pobierz list