--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Wniosek o informację publiczną
Data: Wed, 29 Apr 2020 08:10:47 +0200
Nadawca: URZĄD GMINY MIRCZE <{{ email }}>
Odpowiedź-Do: {{ email }}
Adresat: {{ email }}

W dniu 2020-04-27 o 10:41, {{ email }} pisze:
--
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy,
iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez: Gminę Mircze reprezentowaną przez Wójta Gminy Mircze siedziba:
Urząd Gminy Mircze 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 20.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną:https://ugmircze.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//OBOWIAZEK_INFORMACYJNY_-_KLIENT_URZEDU_GMINY_MIRCZE.pdf
W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych – panem Rafałem Andrzejewskim. Kontakt:{{ email }} lub tel.-504976690.
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań
w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
Dziękujemy.

Załączniki

  • OSO.5011.12.2020.tif