Szanowni Państwo
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję,że przed dniem 9 maja 2020r. Urząd Gminy Zabór nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.a.
Z poważaniem
Danuta Głuszak
Sekretarz Gminy

Pobierz list