W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 19 maja 2020 roku.

Pozdrawiam,

Justyna Satanowska

z-ca Naczelnika Wydziału

Urzędu Stanu Cywilnego

i Spraw Obywatelskich

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

tel. +48 91 416 20 11, wew. 201

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Urzędu Miasta i
Gminy w Gryfinie i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione.
Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość
na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino. Klauzule informacyjne dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w
Gryfinie pod adresem <http://bip.gryfino.pl/umgryfino/chapter_108442.asp>
http://bip.gryfino.pl/umgryfino/chapter_108442.asp

_____

Załączniki

Pobierz list