Dzień dobry
W odpowiedzi na powyższy wniosek informuję iż Urząd Gminy Grabowiec
przekazał rejestr wyborców przed 9 maja Poczcie Polskiej
Z poważaniem
Wójt Gminy Grabowiec

Pobierz list