W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że Gmina Trzebownisko nie przekazywała Poczcie Polskiej żadnych danych wyborców w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Z poważaniem

Tomasz Jaworski

Sekretarz Gminy

Załączniki

  • image001_T5PefVk.jpg