W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w temacie przekazania Poczcie Polskiej S. A. danych z
rejestru wyborców.

--
Z poważaniem
Marzena Balicka

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
tel. 77 41 08 250; 77 41 08 285 wew. 105
-------------------------------------------------------------------------------------
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karane. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Domaszowice z siedzibą w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. Dane przetwarzane są w stopniu niezbędnym w celu realizacji zadań. Masz prawo dostępu, sprostowania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje: http://www.bip.domaszowice.pl/1518/959/ochrona-danych-osobowych-rodo.html

Załączniki

  • opd._wniosek_inf._publ._2.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list