Urząd Gminy Skomlin

pow. wieluński

woj. łódzkie

Urząd Gminy Skomlin informuje, iż wystosowaliśmy do Poczty Polskiej pismo
odmowne w sprawie przekazania danych wyborców do wyborów Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 20 maja 2020r.

Sekretarz Gminy Skomlin

Jadwiga Kowalek

UG Skomlin

Tel. 43 886-44-77

Pobierz list