Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o potwierdzenie, że również 8.05.2020 r. państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Temat jest bardzo ważny dla nas, jak i dla mieszkańców, dlatego przesyłamy prośbę o doprecyzowanie, żeby mieć pewność.

Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24095@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list