Dzień dobry,

W załączaniu uprzejmie przesyłam skan decyzji z dnia 22 maja 2020 r. znak: OP/V/2020/748.

Z poważaniem,
Katarzyna Cybula
Specjalista ds. prawnych
Dział Organizacyjno-Prawny
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku

Załączniki

Pobierz list