W odpowiedzi na zapytanie informuję, że burmistrz przekazał dane w zakresie
wynikającym wówczas z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia br. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Z poważaniem
Józef Paderewski
Sekretarz Miasta Terespol

Pobierz list