Dzień dobry,
Z upoważnienia Burmistrza Świebodzina przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 27
kwietnia 2020 r (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie
27 kwietnia 2020 r.) oraz z dnia 19 maja 2020 r (data wpływu do Urzędu
Miejskiego w Świebodzinie 19 maja 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej,
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),
Z poważaniem
Beata Amrogowicz
Sekretarz Gminy Świebodzin
tel. 684750904

Załączniki

Pobierz list