Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020r w sprawie informacji dotyczących
przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej SA, uprzejmie informuje ,że
tutejszy Urząd przesłał dane wyborców Poczcie Polskiej SA w postaci
zaszyfrowanej, możliwej do odczytu po podaniu hasła.
Z poważanie.
inspektor ds. obyawtelski
Aleksandra Dura
UM w Józefowie
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

Pobierz list