Szanowni Państwo

W odpowiedzi na maila z dnia 27 marca 2020 roku dot. prośby o
udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

Małgorzata Zgórzak
Starszy Inspektor
Kancelarii Ogólnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

--
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 WarszawaREGON: 006472651 NIP: 521-292-55-96www.cskmswia.pl UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy. CAUTION: Privileged/confidential information may be contained in this document and is intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, you may not copy or deliver this to anyone else. If you receive this document by mistake, please delete it and notify us immediately. Thank you.

Załączniki

  • skan__2020-05-27_15-20-23-109_0001.pdf