Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam sprostowanie do odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Zając
Asystentka Dyrektora

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel.: +48 22 508 10 20tel.: centrala +48 22 508 20 00
REGON: 006472651   NIP: 521-292-55-96_
www.cskmswia.pl_  | {{ email }}
<mailto:{{ email }}>

--
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 WarszawaREGON: 006472651 NIP: 521-292-55-96www.cskmswia.pl UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy. CAUTION: Privileged/confidential information may be contained in this document and is intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, you may not copy or deliver this to anyone else. If you receive this document by mistake, please delete it and notify us immediately. Thank you.

Załączniki

  • okecfkgkcnoajckp.png
  • skan__2020-05-27_15-46-59-938_0001.pdf