W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r. dotyczącego przekazania Spisu Wyborców sporządzonego dla przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. , uprzejmie informuję, że w związku realizacją przez Pocztę Polską zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych Wójt Gminy Sosnowica przekazał Spis Wyborców Poczcie Polskiej.
Anna Obel-Szurek
Sekretarz Gminy

Wysłane z aplikacji Poczta<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> dla Windows 10

Pobierz list