Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia informacji
publicznej.

Z poważaniem

Anna Szatkowska

Kierownik Kancelarii

Tel. 75 77 39 321

Fax. 75 77 32 525

Załączniki

Pobierz list