Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 31 marca 2020 r. Zarząd
Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o. informuje jak
niżej:

1. Nie było takich przypadków.

2. Nie było takich przypadków.

3. Nie było takich przypadków.

4. W Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Opolu Lubelskim
funkcjonuje Izba Przyjęć podzielona na dwie strefy - czerwoną i zieloną.
Pacjent po triażu przeprowadzanym w namiocie przed IP przez Ratownika,
kierowany jest zgodnie z procedurą do odpowiedniej strefy. Postępowanie
określa regulamin IP oraz załącznik do regulaminu z dnia 30 03 2020 oraz
wytyczne wojewody i GIS. Procedury w załączeniu.

5. Jest oddzielne miejsce.

6. Procedury w załączeniu.

7. Kombinezon ochronny – 56

maska ffp2 – 410

półmaska ffp2 – 170

czepek chirurgiczny – 4300

fartuch chirurgiczny – 193

fartuch chirurgiczny – 255

fartuch jednorazowy – 400

komplet pościeli – 505

maska chirurgiczna – 1850

prześcieradło jednorazowe – 460

ubranie operacyjne – 200

8. Nie dotyczy.

9. Procedury w załączeniu.

10. Nie dotyczy.

--
Z poważaniem,

Angelika Mizińska

e-mail: sekretariat@pczol.pl, www.pczol.pl,

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚŒCIĄ
24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4A,
tel./fax +48 81 827 22 78,
e-mail: sekretariat@pczol.pl, www.pczol.pl,
NIP 7171830083, REGON 431019069

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w ŚŒwidniku
VI Wydział Gospodarczy KRS. KRS 0000487468.
Kapitał zakładowy 29.364.300,00 zł.
_________________________________________________________________________
UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomoœści adresata. Zabrania
się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez
osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliœście Państwo ten dokument przez
pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

Załączniki

Pobierz list