Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 31 marca 2020 r.
o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z
dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2019r., poz. 1429 ze zm.)

Z poważaniem

Władysław Drużga

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.

ZUW w Szczecinie.

tel. 91 4303373

e-mail. <mailto:wdruzga@szczecin.uw.gov.pl> wdruzga@szczecin.uw.gov.pl

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

Administratorem danych jest Wojewoda Zachodniopomorski, 70-502 Szczecin, ul.
Wały Chrobrego 4. Kontakt poprzez adres email
<mailto:wojewoda@szczecin.uw.gov.pl> wojewoda@szczecin.uw.gov.pl. Kontakt do
inspektora ochrony danych email: <mailto:iod@szczecin.uw.gov.pl>
iod@szczecin.uw.gov.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Dane
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji.
Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz
prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie
wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

Załączniki

  • Odpowiedź_na_wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej..pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list