Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 19.05.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, informuję że Urząd Gminy Zawonia w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. nie przekazywał danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Odnośnie wezwania do udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną, wysłany 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej, wskazuję iż nie otrzymaliśmy wskazanego wniosku.

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

e-mail: <mailto:sekretarz@zawonia.pl> sekretarz@zawonia.pl

tel. 71 312 81 82 wew. 46

fax. 71 312 95 59

<https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=17&menu=19&strona=1>

________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może

zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej

informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał

ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie z komputera tego materiału bez zapoznawania się z jego treścią.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się ze sposobem przetwarzania danych osobowych, zapraszamy na naszą stronę <https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=232&strona=1> www.zawonia.pl

Załączniki

Pobierz list