Dzień dobry,

w załączniku do wiadomości przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej na temat wirusa SARS-CoV-2.

Justyna Nurzyńska

Starszy Specjalista

Działu Organizacji i Zarządzania Jakością

Tel. 25 64 03 573

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

z siedzibą w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

<http://www.szpital.siedlce.pl/> www.szpital.siedlce.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000336825

Kapitał zakładowy: 210 323 500,00 zł

NIP 821 25 77 607

Regon: 141944750

Numer rachunku: PKO Bank Polski S.A.- 32 1440 1101 0000 0000 1598 0397

Załączniki

Pobierz list