W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 27.04.2020r. ,oraz
20.05.2020r.

informujemy iż Burmistrz Tyczyna przekazał spis wyborców Poczcie
Polskiej S.A.

Z up. Burmistrza

Anna Fil

Z-ca Kierownika USC

--
__________________________
Anna Fil
URZĄD MIEJSKI W TYCZYNIE
UL. RYNEK 18
36-020 TYCZYN
tel. 0-17 23-04-939
fax. 0-17 22-19-217

Urząd Miejski w Tyczynie przetwarza Państwa dane osobowe.
Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://bip.tyczyn.pl/OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH