Dzień dobry, w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi.

Z poważaniem

Eliza Kowalczyk

Dział Organizacyjno-Prawny

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

ul. Arkońska 4

71-455 Szczecin,

Tel. 91 813 90 20

Załączniki