Twoja wiadomość

Do: Biernat Teresa
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:39 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 12 czerwca 2020 07:55:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.