Sz .P

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum informuje, że poniższy wniosek przesłano do Oddziału Administracyjnego-do bezpośredniego załatwienia.

Z Poważaniem

Wioletta Dominiak
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum

Ul. Kaszubska 42

70-227 Szczecin

Tel. 91 4855542, fax 91 4855520

Informacja wynikająca z rozporządzenia ogólnego RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie w zakładce „Ochrona danych osobowych” .

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.